…ständigt frambära lovsång

Ibland går det en tid innan ”poletten trillar ner” – och plötsligt ser vi! Pia Lind delar i vår blogg något som säkert inte bara hon funderat på. Ska vi ständigt gå omkring och sjunga…?

/Eleonora Lahti, Bloggansvarig


”Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. (Hebr.[13:15])”
Detta var ett bibelställe som ständigt kom upp när jag gick på bibelskolan på Södermalmskyrkan i början på nittio-talet. Jag kommer ihåg att dessa ord nätslades fast i mitt sinne och att jag funderade på hur man kan ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud. Det kändes överväldigande och spännande på samma gång. Borde jag kanske gå runt och sjunga hela tiden, för det står ju att det är “en frukt från läppar som prisar hans namn” eller finns det fler sätt att tillbe Gud på? Svaret kom till mej senare i livet i den följande versen, ”glöm inte att göra gott och att dela med er; sådana offer behagar Gud” (v.16).
Gud är så god och han sviker oss aldrig, han är alltid med oss i både svåra och segerika dagar. Vi borde aldrig glömma hans godhet även när det känns svårt att se en utväg, utan börja prisa Jesus istället och förtrösta på hans förmåga att rädda oss. För det är just i sådana situationer som Gud gör oss starka och skickade att kunna hjälpa någon annan som hamnat i problem. Vi ger oss själva som ett ´offer´ inför Gud utan att hålla något tillbaka. Vi bör inte försöka hjälpa Gud på vägen så att det blir som vi vill. Nej, han vet vad som är bäst för oss, Gud har all visdom, så det är bättre att vi ger upp och istället frambär våran tacksägelse och lovprisning till honom som är mäktigt att frälsa. Och när Gud frälser och välsignar oss så ska vi med en gång dela med oss till andra av vad han har gett oss för ”sådana offer behagar Gud” (v.16). När vi delar med oss så kommer glädjen, för det är ju ”saligare att ge än att taga” (Apg [20:35]). Detta är en andlig lag som håller genom livet.

Gud vill att vi ska vara välsignande så att vi kan vara en välsignelse till andra. Detta kan enbart bli en verklighet om vi vågar att lägga våra liv i hans händer och börja prisa honom i all livets omständigheter.

”Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten – det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl.” (Ps.1:1-3)

Blessings, Pia Lind

2017-05-01T19:38:50+00:00