Idag får du en kort text att läsa, men som kanske kräver TID att reflektera över. Tack Urban Johansson, författare och musiker!
/Eleonora Lahti, bloggansvarig
Under dagar av kamp
Värkande leder
Magra konton
Färre likes än igår
När jag inte förmår
Inte förstår
Tillbe!
Honom som dog
Som tog kampen för mig
Smärtan
Och öppnade en väg till
Det heliga
Den Helige
Byta yta mot djup
Tillbe!
Urban Johansson