Yvonne Kerygeman är diakon i St Clara Kyrka och har fått uppleva många svar på böner hon bett och ser ständigt mirakler hur Gud möter människors behov i vardagen. Gud hör bön!