Klasse Hansson har varit aktiv i många föreningar genom åren men det som skilde kyrkan från övriga föreningar var att han fann det eviga livet där genom Jesus.