Mikael Johansson var uppvuxen i ett kristet hem. Han insåg att han kan inte leva på sina föräldras tro och tog egen ställning för att bli en kristen. Sedan dess har Bibeln betytt mycket för honom och förvandlat honom inifrån och ut. Idag är Mikael ordförande i styrelsen i föreningen St Clara Kyrka samt driver “Udden” – ett hem som ger trasiga människor en trygg miljö.