Inga Pagréus fick en tro genom söndagskolan. Hon kom sedan bort från sin tro men genom en nattvardsgudstjänst fick hon sitt liv förvandlat och vände tillbaka till Jesus. Idag är Inga diakon i St Clara Kyrka och genom bönen får hon en inre styrka som hon ger vidare när hon samtalar med och betjänar andra människor.