Britta Wahlner Dadson hamnade hos Jehovas Vittnen där hon blev bunden av strikta regler. Idag är Britta fri och genom bönens kraft hjälper hon andra människor i Sverige och utanför landets gränser att hitta friheten i Gud.