Kjell Lindgrén levde ett liv i droger och alkoholmissbruk som ledde till ett liv på gatan som bostadslös. En dag när han låg på en bänk kom två människor från St Clara Kyrka förbi och plokade upp honom. Kjell fick en tro som gav ett inre lugn. Idag är han helt förvandlad och arbetar på ett natthärbärje där han får hjälpa andra.