Torbjörn Söder ar en ung grabb när han kom till tro. Denna tro har burit honom genom livet. Torbjörn lever ett liv för att hjälpa andra, bl a genom att stötta romer, både i Sverige och i Rumänien och har en längtan att bli brukad av Gud så länge han lever.