Hur ska vi tolka detta val, när alla partier talar om att de är vinnare? Och hur ska vi förhålla oss till allt som pågår just nu – för att inte tala om de politiska ledarnas dilemma? En labyrint där man försöker hitta vägen vidare… Torbjörn Frisk lyfter frågan till ett annat plan: Är valet att låta kristendomen vara det vi tycker, eller att låta kristendomen vara det liv vi lever?

Eleonora Lahti, Bloggansvarig


Det har förmodligen inte gått någon förbi att vi precis haft ett val som varit viktigare än någonsin i Sverige. Inte heller har det väl gått någon förbi att det politiska läget i Sverige just nu är ganska förvirrat. Med all rätt kan man undra hur det kommer gå med Sverige. Svaret beror på var ens källa för sanning är – tidningar som Aftonbladet och olika medier som SVT eller Guds Ord. Det borde vara samma sak men så är det tyvärr allt för sällan. Jag läser olika tidningar, jämför olika källor och är källkritisk för att få en bredare bild utav det som beskrivs, men framför allt prövar jag den information jag inhämtar emot Guds Ord och emot vad jag hör Gud tala när jag umgås med honom i bön. Och jag har goda nyheter, jag hör ljudet av detta: Det kommer gå bra för Sverige, ja det finns förutsättningar för att det kan bli väldigt bra:

Om man studerar lite om de politiska förutsättningarna för hur Guds kärlek nått människor så inser man ganska snabbt att den politik och det tyckande som rått i ett land inte har det minsta med saken att göra. Snarare verkar det nästan alltid varit så att att ju tuffare politiskt läge det varit desto mindre har kristendomen varit förpassad till att vara ett tyckande i finrummet och istället fått vara det liv man levt i vardagen.

Tro eller ej, men de politiska förutsättningarna för de första av Jesu efterföljare var betydligt tuffare än de som råder i Sverige idag. Likaså århundraden som följde då kristendomen vände upp och ner på den dåtida kända världen. Samma sak gällde då Martin Luther på 1500-talet fick möta Gud och vara med om att tända en väckelsens eld i människors hjärtan i Europa. Han klappades då sannerligen inte medhårs (nåja, symboliskt för han hade väl inte så mycket hår på hjässan som munk) utav de styrande. England var ett land som fullständigt kapsejsat i mörker på 1800-talet. Men Gud hade inte glömt människorna där och än idag ser vi, även i Sverige,  spår av de stora väckelserörelserna som följd utav att människorna då som fick möta Guds kärlek. Det politiska läget vi har i Sverige idag är förvirrat men ändå ganska milt för oss som invånare i jämförelse med Kina där man kan få sätta livet till ifall man på lever ut sin kristna tro, samtidigt som Gud svarar med att låta världens största väckelse dra fram då miljontals människor får möta Guds kärlek genom Jesus. Bara Gud vet hur många tiotals tusen som omvänder sig till honom där varje dag trots det till synes mörka politiska läget.

Jag vill inte på något sätt raljera och förringa det politiska läget i Sverige utan vara förankrad i den verklighet människor lever i vardagen: Det är allvarligt, mycket allvarlig i Sverige idag. Mörkret, synden och förvirringen har aldrig varit större i Sverige ända sedan Ansgar för tusen år sedan införde kristendomen i Sverige (eller vem det var, därom kan de lärde tvista, det är inte det som är poängen med att Gud sände människor med hans kärlek till Sverige) :

Där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer.

Romarbrevet 5:20

Det bådar gott för det Sverige vi har idag: Synden är jättestor, nåden är ännu större. Det är inte genom något politiskt systems styrka eller makt som Gud vänder en nation rätt, det är genom sin Ande som bor i oss

Varken genom styrka eller makt (ska det ske), utan genom min Ande, säger Herren Sebaot.

Sakarja 4:6

Fler goda nyheter för den som älskar Gud och älskar människor:

Så ska en soluppgång från höjden besöka oss, för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg.

Lukas 1:78-79

Men saker sker inte av sig själv. Vi har ett val att göra, ett val som, utan att förringa det val vi precis genomfört i Sverige, är långt viktigare. Det är valet att att låta kristendomen vara det vi tycker eller att låta kristendomen vara det liv vi lever och då vi kastar oss på Guds nåd för våra liv och för Sverige. Väljer vi det förstnämnda så finns dessvärre ingen återvändo för Sverige – utan ljus blir mörkret totalt. Men väljer det sistnämnda så är det inte kört för Sverige, då kommer ljuset driva undan mörkret och Guds vilja bli verklighet för många genom våra liv.

Jag växte upp och fostrades i Frälsningsarmén. Det är jag tacksam och stolt över. Mycket av det jag fick där bär jag med mig och präglar mitt liv än idag, även om jag sedan många år är aktiv i andra sammanhang (men fortfarande är en soldat i mitt hjärta). På fanan stod det: Sverige För Kristus! Det är det som det hela handlar om och som ger en förändring i människors liv som gnäll på politik inte kan ge. Börja varje dag med att proklamera … och göra ett medvetet val att leva ut det liv som det står på fanan som Frälsningsarmén har: Sverige För Kristus!

Så älskade Gud Sverige att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son för att döma Sverige 2018, utan att Sverige ska bli frälst genom honom.

Johannes 3:16

Torbjörn Frisk

Stockholm