”Låt oss ärligt ställa oss frågan, varför är församlingen i Sverige så kraftlös, varför ser vi så få mirakler och varför är vi inte en starkare röst i nationen?” Det är en fråga som Magnus Axelsson ställer i detta inlägg. Kan det handla om prioriteringar?

/Eleonora Lahti, Bloggansvarig

När han sedan satt på Oljeberget trädde hans lärjungar fram inför honom när de var ensamma och sa, säg oss när detta ska ske och vad blir tecknet för din tillkommelse och tidens ände? Då svarade Jesus och sa till dem, se till att ingen förvillar er. Matt 24:3-4

Gud vill tala

Vi lever i den yttersta tiden, vi ser hur tidstecknen radar upp sig och vi ser hur förvillelsen och förvirringen ökar i världen. Men vi behöver inte leva i förvirring eftersom Jesus sa, ”se till att ingen förvirrar er”. I en annan bibelöversättning står det ”Se till att ingen lurar er och leder er fel”. Detta måste betyda att vi KAN leva utan att bli förvirrade, att Gud har gjort det möjligt för oss att vandra i Hans närvaro och leva i seger oavsett de omständigheter som kommer emot oss. Men för att detta ska kunna ske så tror jag att vi måste vända om. Vi måste sluta se på oss själva, på våra brister och svagheter, vi måste istället börja se på Honom. Vi måste sluta tänka fel och tala fel, vi måste vända om och börja se på saker och ting på det sätt som Gud ser på det.

I början av det här året hörde jag Herren tala till mig om att Gud kallar sitt folk in i en djupare och mer intim relation med Honom, en relation som bygger på ömsesidig kärlek och där vi hör Hans röst klarare och tydligare än någonsin. För att detta ska kunna ske måste vi tillämpa Hos 6:3 ”Låt oss lära känna Herren, låt oss fara efter att lära känna Honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens och Han skall komma över oss, likt ett regn, likt ett vårregn som vattnar jorden”. Jag tror att Herren söker efter människor som Han kan anförtro sig till, söner och döttrar som Han kan tala till, uppenbara saker för och dela sitt hjärta med. Människor som före allt annat prioriterar att söka Guds ansikte för att höra vad Herren säger, människor som inte bara hör utan också gör det Herren ber dem att göra. När vi hör Herren tala så behöver vi inte leva i förvirring, då kan vi veta vad som ligger på Hans hjärta för denna tid och för de tider som ligger framför, då blir vi redo att på riktigt stå i gapet för vårt land.

Ett bönehus för alla folk

Gud talade till Salomo vid invigningen av templet:

”Jag har hört din bön och utvalt denna plats åt mig till offerplats. Om jag tillsluter himmelen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk. Men mitt folk då ÖDMJUKAR sig, BEDER och SÖKER mitt ansikte och OMVÄNDER sig från sina onda vägar, så vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land. Så skall nu mina ögon vara öppna och mina öron akta på vad som bedes på denna plats. Och nu har jag utvalt och

helgat detta hus, för att mitt namn skall vara där till evig tid. Och mina ögon och mitt hjärta skall vara där alltid” 2 krön 7:12-16

Jesaja profeterade:

”Dem ska jag låta komma till mitt heliga berg och ge dem glädje i mitt BÖNEHUS, och deras brännoffer och slaktoffer skall vara mig välbehagliga på mitt altare, ty mitt hus skall kallas ett BÖNEHUS för alla folk”. Jes 56:7

Jesus talade med myndighet när Han drev ut de som sålde och köpte i templet:

”Och Han sa till dem, det är skrivet, Mitt hus skall kallas ett BÖNEHUS men ni gör det till en rövarkula” Matt 21:13

Vågar vi vara ärliga?

Enda sättet att få Guds perspektiv på tillvaron är att vi vänder våra hjärtan till Herren och ser upp till Honom som sitter på tronen. Han har kallat oss att vara ”ett utvalt folk, ett heligt prästerskap och ett konungsligt släkte, för att vi ska förkunna Hans härliga gärningar”. 1 Petrus 2:9.

Låt oss ärligt ställa oss frågan, varför är församlingen i Sverige så kraftlös, varför ser vi så få mirakler och varför är vi inte en starkare röst i nationen? Vi vet ju att Gud vill använda oss, att Han vill låta oss vara bärare av Hans närvaro och att vi är ambassadörer för himmelen. Jag tror det handlar om felaktiga prioriteringar, för i Apostlagärningarna kan vi på flera ställen läsa om hur den första församlingen samlades först och främst till bön, och Gud verkade mäktigt bland dem. Tyvärr är det nog inte så idag i våra kyrkor, det är inte bönemötena som drar mest folk, det brukar tvärtom vara så att det kommer minst folk till bönemötena, men det är inte svårt att samla mycket folk när det kommer en känd kristen artist eller predikant på besök. De senaste 30-40 åren har vi sett en explosion av kristen musikindustri och kristen förkunnelse, men har vi sett en explosion av Guds kraft? Vi måste vara ärliga och svara att så tyvärr inte är fallet.

Vi tillbringar mer tid framför TV:n och datorn än vi läser Guds ord och söker Hans ansikte. Allt för många gånger söker vi bara Guds ansikte när livet går sönder och behoven kryper närmare. Kan det till och med vara så att vi hellre går till kyrkan och umgås med våra vänner än att vi själva först söker och hungrar efter Gud i vår ensamhet? Många gånger glömmer vi bort att alla troende har en prästerlig tjänst inför Gud, att älska och tillbe Honom före allt annat. Om Sverige ska kunna bli berört av Guds närvaro är det hög tid att vi går in i den tjänsten på allvar. Vårt fördolda liv med Herren är det enda som kommer kunna bära oss när tuffa tider kommer och vårt fördolda liv med Gud ger oss också möjlighet och kraft att vara till stor välsignelse för andra människor runt omkring oss som behöver en beröring från Gud. Vi måste först och främst stå med våra liv inför Gud i tacksamhet, lovprisning, tillbedjan och förbön innan vi kan förändra den här världen.

Ett profetiskt folk

Vissa menar att vi bor i ett av världens mest sekulariserade länder, och det finns mycket som talar för det. Men mitt i det mörker som utbreder sig finns det ett ljus som lyser starkare och starkare. Guds ande drar i våra hjärtan, Han samlar sitt folk på många olika platser till gemensam bön- och lovsång. Det är många som i början av detta år känt en tydlig maning att gå in i fasta och ropa till Gud om en helig beröring. Det som står i Haggais första kapitel sker i Sverige idag. Herrens ande uppväcker oss så att vi kan gå till verket och bygga Hans boning. Bönealtaren blir uppresta på plats efter plats, vi är inne i en väldigt viktig förberedelsetid för saker som ska komma. Herren uppmuntrar oss, talar tro till oss och ger oss hopp för framtiden.

Vi behöver träna oss i att höra Herrens röst, omfamna budskapet i bön och på ett ansvarfullt och kärleksfullt sätt förmedla det till vår omvärld. Det behövs ett ledarskap som inte bara predikar det de hör Herren säga, utan som också leder folket in i den riktning som Herren vill. Gud reser idag upp ett folk som är bärare av helig gudsfruktan och ödmjukhet, ett folk som vet vem de tror på!

Det står om David att han fick hjälp från Isaskars barn, ”män som var väl insatta i tidens tecken och insåg vad Israel borde göra” 1 Krön 12:32. Vi är medvetna om den andliga strid vi befinner oss i, och Sveriges land är i stort behov av sådana människor som anslöt sig till David. Människor som kan inse vad som är bäst för vårt land.

Jag vill uppmuntra dig av hela mitt hjärta att söka Gud för ditt eget liv, din familj, din församling, din stad och ditt land. Du är värdefull och högt älskad och Herren vill verka i dig och genom dig. Låt dig inte bli nedslagen av det motstånd som kommer emot dig utan lyft din blick och vänd om till Herren. Han vill tala till dig, Han vill använda dig och han vill att du ska få vara till stor välsignelse för många människor.

Magnus Axelsson