Är det inte så att vi krånglar till ett och annat väldigt lätt? Pia Lind tar oss tillbaka till ”basic” – och det är ju det som fungerar. Halleluja!!!

/Eleonora Lahti, bloggansvarig

 

”I veten ju, att fastän de som löpa på tävlingsbanan alla sammans löpa, så vinner allenast en segerlönen. Löpen såsom denne, för att I mån vinna lönen. Men alla som vilja deltaga i en sådan tävlan pålägga sig återhållsamhet i alla stycken: dessa för att vinna en förgänglig segerkrans, men vi för att vinna en oförgänglig.” (1 Kor 9:24-25 )


Vi alla har fått en kallelse från Gud, den är individuell och kan inte jämföras eller bytas ut med någon annan. Gud sa till Jeremia att han kände honom och kallade honom som profet till Israel när han ännu var i sin moders sköte. Det betyder att Gud är specifik i sin plan för ditt liv. Han vill att vi ska bygga Hans rike för Hans syfte här på jorden. Är vi villiga att göra detta? Vi alla vet att vi kommer att stå till svars en dag inför Honom och då kan vi inte skylla på någon annan eller på våra omständigheter. Gud sa till Adam att ta hand om lustgården men han tillät ormen att komma in och bedra honom och hans fru. När Gud ställde honom inför rätta skyllde han på ’kvinnan’ som ’Gud’ hade gett honom. På samma sätt skyllde kvinnan på ’ormen’.

Detta ligger i människans natur, vi vill inte ta ansvar för våra handlingar, det är alltid någon annans fel att vi misslyckas eller går fel väg. Men jag vill uppmuntra alla lovsångare inför 2018 att koncentrera sig på Guds väg och vad han har kallat just dej att göra för honom. Blanda dej inte så mycket in i andra människors liv, löp ditt lopp för din segerkrans!

“Jag för min del löper alltså icke såsom gällde det ett ovisst mål; jag kämpar icke likasom en man som hugger i vädret. Fastmer tuktar jag min kropp och kuvar den, för att jag icke, när jag predikar för andra, själv skall komma till korta vid provet.” (26-27)
Vi har en changs att göra en skillnad här på jorden, att utbreda Guds rike. Låt oss ta varje tillfälle att göra något ´gått mot någon´ att vara Jesu händer och fötter och visa kärlek. Att visa vägen till Jesus som den Samariska kvinnan gjorde i Joh. 4. Det behövs inte mer än så, fäst dina ögon på Jesus, håll fast vid Hans ord till dej och led människor till Honom.

”Ja, mina bröder, jag håller icke före att jag ännu har vunnit det, men ett gör jag: jag förgäter det som är bakom mig och sträcker mig mot det som är framför mig och jagar mot målet, för att få den segerlön som hålles framför oss genom Guds kallelse ovanifrån, i Kristus Jesus.” (Ef. 3:13)

Pia Lind, Missionär i Kenya