Intervjun handlar om Daniels väg till pastor-föreståndare, hans roll som ledare för Pingströrelsen, Församlingar i samverkan.

Samtalet rör vidare tillväxt, nyanlända flyktingar, sekulariserad miljö och

våra rötter i tron – ”hedra din Pappa och Mamma”.