Anne Holmdahl, socionom och apropå #MeToo-kampanjen aktuell med boken ”Nytt Livsmod, vägen tillbaka efter sexuella övergrepp och livstrauman”.

Del 2: I #MeToo-kampanjens kölvatten finns förövare och brottsoffer i vårt samhälle. Anne talar om offrens svåra kamp att leva vidare.