Magnus och Terese Axelsson har på ett underbart sätt fått nåden att hitta vägen, där man  kombinerar lovsångstjänsten, mitt i stark förbön för vårt land. Tidens allvar gör denna uppgift mer och mer angelägen om vi ska få se en omvändelse och upprättelse i vårt land. Kan det vara så att mycket hänger på dig och mig? Och finns det andemakter som vill tysta de profetröster som Gud kallar att proklamera ut hans sanningar?

/Eleonora Lahti, Bloggansvarig

Sommaren har övergått i höst och mycket har hänt i vårt land de sista tre månaderna. Regeringen fick avbryta sin semester för att åka till Stockholm och handlägga problemen som uppkommit på Transportstyrelsen, det återstår att se om de beslut vår statsminister fattade var rätt eller fel.
Världsläget är skakigt, rykten om krig når oss dagligen och klimatkatastrofer avlöser varandra. Hur hanterar vi som Guds folk allt detta? Vad bli reaktionen och gensvaret från Guds församling i Sverige på det som pågår runt omkring oss?
Under den gångna sommaren har de kristna konferenserna pågått som vanligt. Förstå mig nu rätt, jag tror Gud tar alla tillfällen i akt för att nå våra hjärtan med sitt ord och sin närvaro och givetvis sker detta på konferenser. Jag måste ändå medge att inom mig har jag blivit påmind om Amos profetiska ord från Gud till Israel när de hade vandrat bort från Herrens rätta vägar.

”Jag hatar era fester, jag är led vid dem och jag finner inget behag i era högtidsförsamlingar. Även om ni offrar åt mig brännoffer tillsammans med spisoffer så har jag dock ingen lust till dem, ej heller står jag ut med att se era tackoffer av gödda kalvar. Ta bort ifrån mig dina sångers buller, jag står inte ut med ditt psaltarspel. MEN MÅ RÄTTEN FLÖDA FRAM SÅSOM VATTEN OCH RÄTTFÄRDIGHETEN LIK EN BÄCK SOM ALDRIG SINAR”.

Amos [5:21]-23

Kanske detta till viss del är en beskrivning av kristenheten i Sverige idag. Hur är det med våra sånger och vår musik, är den välbehaglig inför Herren, eller bullrar den i Guds öron? Kanske pågår verksamheten på samma sätt som den alltid har gjort, och kanske detta till viss del förblindar oss att låta RÄTTEN FLÖDA FRAM SÅSOM VATTEN i Sverige idag. Vi måste våga ställa oss dessa frågor.
Varje väckelse som gått fram över jorden, varje besökelsetid från himlen och varje upprättelse av Israels folk i den bibliska historien har föregåtts av profetiska tilltal, omvändelse, rannsakan och bön. Den andemakt som var verksam i och genom Ahabs hustru Isebel hatade därför profeterna och försökte göra slut på dem (1 konungaboken 18:4). Samma ande var verksam i och genom Herodes när han lät halshugga Johannes döparen. Andemakten tystade Johannes rop om omvändelse. Hur många profetröster har tystnat i Sverige idag?
Jag är övertygad om att vi lever tidsåldrarnas slut och fienden är livrädd för att den sista basunen ska ljuda och att Jesus ska komma tillbaka i all sin härlighet. Fienden är också livrädd för vad som kommer att hända innan dess, nämligen att församlingen reser sig upp i sin rätta identitet i Kristus och nationerna får se Guds härlighet och kraft utgjuten mer än någonsin. Herren söker efter någon som vill stå i gapet för Sverige, någon som för Sveriges talan inför Guds tron i himlen. Någon som ödmjukar sig och ber om förlåtelse för landets överträdelser, någon som banar väg för att Guds vilja ska ske med vårt land.
På många platser möter jag människor som är villiga att säga ja till denna kallelse. Människor från olika sammanhang som uppfattat signalen om att det är tid att resa upp bönealtaren där man bor och tända bönens eld. Det finns ett folk som reser sig idag och Herren kommer att höra ropet från nationerna. Jag vill uppmuntra dig som är lovsångsledare att samla människor till bön för vårt land. Låt oss resa upp bönealtaren i varje stad där kraften i lovsång och förbön får förenas så att dessa två mäktiga vapen får bli ett tveeggat svärd som bryter igenom det andliga motståndet i Sverige och bereder plats för Herrens närvaro. Låt oss vara frimodiga och orädda och låt oss verka medan tid är.

Magnus Axelsson

Göteborg