Från Jerusalem skriver Birgitta Yavari-Ilan om längtan, passion, utmaningar och välsignelser. Allt ihop vävt till att bli hoppets ankare i hjärtat och bland Sions höjder och gränder. Och hennes fina almanacka kan du också beställa här inför 2019!

/Eleonora Lahti, bloggansvarig


      En människa har sitt värde alltefter sin passion.

                                                                           Benjamin Disraeli

Mänskligt lidande är för stort för att vara utan tro, och för stort för att vara utan barmhärtighet.

Om du ser vad som behövs och vet hur, har du hittat en bit av världen som Gud har kvar för dig att reparera. Men om du bara ser det som är fel och hur fult det är, då är det du som behöver förändras.

Rabbin Zvi Freeman

   Hur vi vårdar fåren kan vara av större betydelse än vilka drakar vi dräpt, och hur vi följer Den Helige kan vara en större utmaning än omvändelsens första stund.

 

   Den som tror enbart vad som med förståndet kan förklaras, förstår endast lite. Det finns ting som kan förstås enbart med trons styrka. Vem som än undersökte rymden och inte fann någon Gud, vilket var det liberala budskapet under 60-talet i Sverige, skulle heller inte funnit människosjälen om man så undersökt både hjärna och hjärta under mikroskop. Men man kan komma att lära känna Gud med själen som kroppen känner vinden.

 

Jag har varit bland dem som bara längtat att finna och längtat att följa, som skulle gå varthän Han ledde, genom vattenfloder eller eld eller snöstorm. Och funnit.

 Fann jag kärleken?
 Krävde livet allt jag ägde?

Modet jag var född med,

Tron jag sökte efter,
kärleken jag drömde om,

Hoppet jag aldrig någonsin förlorat?

Ja,
alltihop. Och mer.

Det är här min Gud har den största platsen.

   Fast mitt liv nu är så priligerat, har det inte alltid varit så. Jag har passerat genom fler öknar och vildmarker, varit förskjuten och ersatt mer än jag någonsin trott var möjligt att uthärda. Fastän det sårbara jag passerade igenom verkade så omöjligt svårt var det inte så skadande som det känndes. Här bland de uppenbara och storslagna välsignelserna, med Sions berg som utsikt, är jag inte längre ensam. Mitt liv är förskönat med kärleken på jorden, stundom såsom av himlen.

Kärlekens sanna saga med himlen liknas vid ett bröllop av Gud och sitt folk. I boken av Jeremia, påminner Gud Israel om sin loyalitet och tillgivenhet uti vildmarken – likt en kärleksfull brud som följer sitt hjärtats utvalde även in i öknen. I Uppenbarelseboken är Lammets bröllop en händelse som förblir i mysterium; där sjunger israeliterna Mose och Lammets sång. Som ett uppståndet offerlam formulerade Judarnas Konung dess komplexa och unika roll av en Brudgum som Frälsare.

Jag väljer att ge mitt liv till Honom och bära Sions höjder och gränder i mitt hjärta. Med kärlek från Jerusalem var i beskydd Guds fred och löfte vilar,

Birgitta

Ps. Du hittar min livshistoria, Mitt Hjärta tog Vägen Om Jerusalem och kalendrar via +46 (0)703381107, kontaktaoss@reagea.se

Som Ebook och audiobook finns på Amazon min livshistoria också på engelska, My Heart took Its Way to Jerusalem, likaså min senaste bok, A Team Of Two In The Same Garden.