Det talas om ransonering av vatten runt om i landet, det som vi vanligtvis tar helt för självklart ska finnas i överflöd. Susan Anderberg delar här om vatten i hav och brunnar, och kanske är det hög tid att hämta upp vatten i livets djupa brunnar?

/Eleonora Lahti, Bloggansvarig


I dagarna har det varit väldigt varmt hos oss och värmen har hållit i sig under drygt tre veckor. Vi här uppe i Norden blir glada för sol och värme! Men alltför mycket sol och för lite regn blir problematiskt. Hos oss har det inte kommit en droppe regn på alla dessa dagar. En bit bort brinner det i skogen och bönderna blickar oroligt över sina fält. Gräsmattorna har gulnat och vi flämtar en aning och börjar till och med längta efter regn!

Vatten är både livgivande och renande och det förstår man väldigt tydligt i de bibliska länderna. Utan vatten kan inget leva särskilt länge – varken människor, djur eller växter. Därför är vatten också en symbol för det som ger liv. Jesus sa, ’Om någon törstar, så kom till mig och drick!’  (Johannesevangeliet 7:37) Vatten har också en renande funktion. Vi behöver Guds Ord som utmanar oss i vår invärtes människa.  När vi tar in och applicerar Guds Ord på våra liv så är det som vatten som tvättar vårt inre. (Ef. 5:26, se även 1 Joh. 5:6)

Vatten är ett tema i bibeln som går som en röd tråd igenom historien.  Flera floder gav liv åt Edens lustgård, jorden förstördes av vatten under Noas tid när Gud såg all ondska, Abraham blev lovad ett land mellan Nilen och Eufrat (1 Mosebok 15:18). Vidare blev Jakobs 12 söner tvingade till Egypten på grund av hungersnöd för att långt senare som ett stort folk se Faraos arme störtas i Röda Havet. Man gick över Jordan för att kliva in i det förlovade landet. Elia bad om regn. Jesus gjorde vatten till vin. Ja, listan kan göras lång.

Själv fastnar jag för Isaaks livsöde, han som man ofta liksom hoppar över när man talar om ’Abrahams, Isaaks och Jakobs Gud’, då hans liv inte verkar särskilt händelserik. Han ägnade sig dock åt en viktig sak, han grävde brunnar! Under Abrahams tid grävdes brunnar för all vattenförsörjning. Men när Abraham dog blev fienderna avundsjuka på Isaaks framgång och rikedom och de fyllde igen brunnarna som Abraham grävt. Om man läser i Första Mosebok så gräver Isaak flera brunnar under ständiga hot. ( 1 Mosebok 26: 15-25) När han gräver i Esek och Sitna gräver han nya brunnar, men han får inte ha dem i fred. Det är bara när han gräver de gamla brunnarna som han får framgång och slår sig till ro.

Vilken bild! Det finns källor som ger liv, men de kommer inte av mänskliga påfund.  Vi är Abrahams barn och kan ta del av de urgamla källorna! Jesaja säger, ’ Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor.’ (Jes. 12:3)

Vi behöver göra vår del, gräva i källorna och dra upp livgivande vatten. Det är Gud som ser till att regnet faller! Sänd ditt regn! Vi behöver det, både andligen och bokstavligt.

Susan Anderberg

Uppsala