Ett av mänsklighetens stora och märkliga mysterier är kärlek. Så viktigt men samtidigt så outgrundligt. Birgitta Yavari-Ilan, författare och konstnär, har i ord och bild under årens lopp försökt beskriva, förstå och omfamna denna hemlighet. ”Störst av allt är kärleken….”

/Eleonora Lahti, bloggansvarig

Den här världen är att likna vid en veranda för den tillkommande världen. Förbered dig i entre’n,

så att du kan få tillträde till Festsalen.

Rabbin Jaacob

 

Kärlekens historia med himlen liknas vid ett bröllop av Gud och sitt folk. I boken av Jeremia, påminner Gud Israel om sin loyalitet och tillgivenhet i vildmarken, likt en kärleksfull brud som följer sitt hjärtats utvalde även in i öknen. I Uppenbarelseboken är Lammets bröllop en händelse som förblir i mysterium; där sjunger israeliterna Moses sång och Lammets sång. Som ett uppståndet offerlam formulerade Judarnas Konung dess komplexa och unika roll av Brudgum som Frälsare.

 

Porträttet handlar om en återvunnen trädgård, var rätt och fred möts under granatäppelträd och vingårdsranka – där var barmhärtighet och sanning mötts. Det finns till dess mysterium en beslöjad väg och en Herdes röst att upptäcka. Utan intim kontakt med Gud, är det mänskliga hjärtat lätt bedraget, och renheten i kärlek sällsynt. Såsom ingen av oss kommer in den här världen tillfullo formad så är äktenskapet till för helgelse.

 

Längtande sökte jag din närvaro, Herre, av hela mitt hjärta ropade jag och bad, och när jag närmade mig dig fann jag att du kom till mig på vägen.

Yehuda Halevy, judisk medeltidspoet

 

När det mänskliga sinnet betraktar livets största mysterier och kärleken vaknar, var en man älskar en kvinna och en kvinna älskar en man, är det som när gryningen bryter igenom på vindar av en Gudomlig närvaro.

 

Då jag ser Regnbågen: Jag vill inte ta mig till att kasta varken den första eller en sista sten på någon medföljare i livet och menar inte att förödmjuka någon med en annan syn som vi alla behöver tolereras och möta vänlighet. All heder till ropet för mänskliga rättigheter, men syndaflodens budskap förblir: Lek inte med Gud. Vinsten är inget jämfört med förlusten. Eld och sulfur hagelstorm över Sodom och Gomorrah, förgångna städer i Juda öken i Döda Havets omgivning, är en biblisk händelse av dom och förödelse till följd av en omoral som idag firas som ett socialt genombrott, var men delar säng med men. Du skall inte ligga med en man såsom man ligger med en kvinna, det är en förkastelse. 1sta och 3de Moseboken

 

Men från begynnelsen skapade Gud dem till man och kvinna. För den skull skall en man lämna sin fader och moder och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara såsom ett.

Så är de nu längre inte två utan ett kött.

Mark 10:6

Inte för att det inte finns gudomliga teamarbeten och relationer, eller ovärdeliga och eviga vänskaper, var varken det kvinliga eller manliga har betydelse. Bara en sten skulle förbli ensam. Men från Skriften, eller från naturen själv – enbart en man och kvinna förenade såsom ett – borde ta namnet äktenskap. Varhelst ‘pride’ ersätter skam, kan det fortsatt igenkännas vid sitt namn. Och, om så behövs… Min önskan är att förbli med Gud mot människa, hellre än med människa mot Gud. Skrift på en vägg i Förintelse’museet Yad Vashem

 

Fast det är ett mest vågat ämne, aldrig har jag känt till kärleken utan dess mysterium, inte heller funnit något heligt utan att kärleken funnits där.

 

Då Guds mening med äktenskapet är som vore det hånat – bortom respekt till att det mänskliga måste ha sin egen väg, så måste mod och kärlek resa sig och säga, Vare sig du vänder dig till höger eller till vänster, kommer dina öron att höra en röst bakom dig som säger, Här är vägen, vandra på den. Jesaja 30

 

Längtande sökte jag dig Herre, av hela mitt hjärta

ropade jag och bad, och när jag närmade mig Dig,

fann jag att Du kom till mig på vägen.

Yehuda Halevy

 

Herre din nåd skulle inte vara känd vore det inte för din förlåtelses skull.

 

 

Huvudtråden i min konst har varit fascinationen över kärleken på jorden, kärleken av himlen och Löfteslandet och Herrens folk åter upprättat.

 

Med kärlek från Jerusalem var som ett beskydd Guds fred och löfte vilar. Alltid i väntan, alltid som en längtan,

Birgitta  Yavari-Ilan 

forsakenotyourheart@icloud.com

Du kan hitta både min kalender 2018 och mitt livs historia Mitt Hjärta Tog Vägen Om Jerusalem via 070 69 49 307

anitha.reagea@reagea.se

www.reagea.se