Möte Med New Age, Avsnitt 26 – Yoga

För några årtionden var Yoga ganska okänt i Sverige till skillnad från idag då Yoga finns överallt och i många olika former. Vad är yoga egentligen för något? Om detta samtalar Göran Reierstam och Gunilla Svensson i veckans avsnitt utav Möte Med New Age.

motemedNewage

2018-09-18T12:43:42+00:00