Spöken, finns de? När Stephanie var tonåring började hon komma i kontakt med spöken som blev en del utav hennes vardag, inte bara i hemmet utan var hon än var. Detta var både skrämmande och spännande. Nyfiket började hon sätta sig in i den andliga verkligheten och blev mer och mer uppkopplad med denna. Genom olika medium och genom att medvetet styra sina tankar gick Stephanie djupare och djupare i den andliga värld hon upptäckt.
Del 1 av 2

motemedNewage