Möte Med New Age, Avsnitt 29 – Hemsökelse

Göran Reierstam och Gunilla Svensson är på café på Södermalm i Stockholm och samtalar med Stephanie om hennes andliga upplevelser. Som barn lekte hon ”anden i glaset” och ”svarta madam” och senare i tonåren blev ”spöken” påtagliga möten för henne. Detta blev inköpsporten ockultism innan hon senare blev fri genom honom som är Ljuset som övervinner allt mörker: Stephanie blev helt fria genom Jesus, Guds Son och all hemsökelse har fått lämna henne. I programmet får du påtagliga tips hur man blir fri ifrån hemsökelse.

motemedNewage

2018-11-27T12:12:28+00:00