Ord för vår tid

Så lätt det är att vi missar det Gud talat till oss om, när vi befunnit oss på ”de andliga höjderna” , därför att omständigheter, vardag och missmod fått diktera vår väg. NU är det dags att återerövra detta!!!! Du kan få smörja dina andliga ögon så du kan se, komma rätt, och gå vidare på din vandring. En text av Susan Anderberg.

/Eleonora Lahti, Bloggansvarig


Vi kan ibland hamna i lägen där det känns som om vi inte ser vägen framåt helt tydligt. Vi litar på Herrens vägledning och tror på att Han är den Gode Herden. Men ändå finns det stunder i livet där saker och ting inte känns så självklara. Vi undrar – var är den där stigen som vi ska vandra på? Det känns dunkelt, snårigt, man ber och tycks inte få svar, läser Ordet men tycks inte förstå.

Jag blev påmind häromdagen om Johannes Döparen, som Jesus själv kallade den störste av alla profeter (Matteusevangeliet [11:11]). Hans mor var kusin med Jesu mor Maria. Dessa två hade blivit havande ungefär samtidigt. Båda visste att de bar på mirakelbarn. Johannes hade säkert hört deras vittnesbörd många gånger. Han levde nog med en kallelsemedvetenhet från tidiga år. Redan i sin mammas mage hoppade han till av glädje över denne Messias, när den havande Maria kom på besök (Lukasevangeliet [1:41]). När tiden var inne började han sin tjänst. Han var den som banade väg för Jesus. Johannes predikade om omvändelse och tro. Men hans ord provocerade. Herodes blev rasande då Johannes raka budskap om synd avslöjade att han levde i äktenskapsbrott. Johannes kastades i fängelse och förstod att han var i ett farligt läge. Då kom många tvivel och orostankar till honom. Han sände ett par av sina lärjungar till Jesus med frågan: Är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan (Matteusevangeliet 11:3)?
Men kan tänka att Johannes borde vetat att Jesus var Messias. Han kände ju till alla mirakler som ägt rum i samband med Jesu födelse. Han var väl förtrogen med berättelserna om alla änglabesök hos Josef, Maria, Sakarias och herdarna, och skildringarna av de vise männen, Symeon och Hanna i templet. Ändå kom dessa frågor. I dem ryms en undran – har jag varit på rätt väg? Hur kunde jag då hamna här? Har jag fullbordat loppet på rätt sätt eller har jag missat totalt?
Jesus sänder bud till Johannes – blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud (Matteusevangeliet 11:4-5). Den fysiska verkligheten visade också på en andlig verklighet. Att få sin andliga syn, att få en ny väg att vandra på, att bli renad från synd, att kunna höra Guds Ord, att gå från mörker till ljus, och att få en skatt som bär in i evigheten – sådant kan bara Messias ge oss! Man kan ana hur Jesu ord tröstade Johannes och skingrade tvivlen. I en stund då Johannes inte förmådde se helt klart gav Jesus ord av uppmuntran och han förmådde se. Det är vad Jesus vill ge oss.

I Uppenbarelseboken säger Jesus, ’Jag råder dig att köpa….salva att smörja dina ögon med, så att du kan se (Uppenbarelseboken [3:18]). Låt oss be att vi får se klart mitt i våra omständigheter. Be att vi får se Jesus, att vi får lära känna igen Hans närvaro och verk. Att vi inte bara förstår det som syns med våra naturliga ögon, utan att vi förmår se med andliga ögon. Ge oss o Herre öppnade ögon!!

Susan Anderberg

Uppsala

2017-05-23T10:39:42+00:00