I detta avsnitt diskuterar vi poängen med medverka i debatter kring kristen tro och andra livsåskådningar. Vad är syftet med en debatt, vad uppnår man med en väl genomförd debatt och hur är det att gå in i en debatt med en ny eller gammal motpart?

samtid