Utan att hänfalla till allt för många ordvitsar diskuterar Stefan och Martin ”Ett universum ur ingenting”, föreläsningen av fysikern Lawrence Krauss på Hotel Rival. Vad är den bästa förklaringen till universum, ingenting eller något?

samtid