Stefan och Martin diskuterar förkunnelsen i den kristna församlingen. Vilka typer av förkunnelse finns i Sverige idag, och vad är styrkor respektive svagheter med dessa?

samtid