Vad bär du för tilltal från Gud över ditt liv?

Hur ska man hantera profetiska tilltal man fått genom åren? För när tiden går börjar man ju undra… Tvivel och förvirring gör oss handlingsförlamade – och det gör ju inte saken bättre! Läs och bli uppmuntrad av Magnus Axelssons blogginlägg denna vecka. Guds välsignelse över dig!

Eleonora Lahti, bloggansvarig


Bibeln är full av berättelser som beskriver hur människor genom historien sökt Guds hjärta, hört Hans tilltal och gjort det Han sa till dem. Gud sa till Abraham ”gå ut ur ditt land”, Han sa till Mose ”befria mitt folk” och Han sa till Josua ”inta landet som jag redan har gett er, ingenting ska kunna stå er emot”.
Idag är bibelns ord under attack, även kristna företrädare vill tona ner Guds ords tillförlitlighet och kraft. Det är en attack, inte bara på Guds ord, utan även på Gud själv. Djävulen har alltid ifrågasatt Guds ord, han sa till Adam och Eva ”skulle Gud ha sagt”, och han sa det även till Jesus när Han blev frestad i öknen. Men vi vet att de bibliska berättelserna är sanna och vi läser att när folket hörde Guds tilltal och handlade efter det, så blev det som Gud hade talat till dem en verklighet. Tron handlar och agerar utifrån det tilltal Gud gett oss, så har det alltid varit i alla tider.
Många gånger vet vi VAD Gud sagt och talat ut över våra liv, men vi vet inte HUR vi ska gå till väga för att lyda Hans tilltal och hur det Gud har sagt ska ske. Du kanske har fått ett profetiskt tilltal från Herren genom någon människa och du känner inom dig att det stämmer. Det landade i ditt hjärta och bekräftade saker du redan burit på, men kanske inte riktigt kunnat sätta ord på. Du undrar HUR ska detta gå till, och du kanske har väntat i åratal på att det ordet ska gå i fullbordan. Profetiska tilltal går inte i fullbordan av sig själv, utan det kräver handling från vår sida.

För att få reda på HUR vi ska gå tillväga för att det Gud sagt till oss ska gå i fullbordan, så vill Gud att vi ska dra oss nära Hans hjärta och umgås med Honom. I Hans närvaro kommer vi att få de strategier vi behöver för att kunna fullborda Hans vilja i våra liv. Faktum är att vår gemenskap med Honom och att vi lever nära Gud betyder mer för Honom än att vi arbetar för Honom och tjänar Honom. Allt för många gånger är vi väldigt duktiga på att jobba för Gud, men var finns den prästerliga altartjänsten i våra liv, där vi betjänar Honom i tillbedjan, bön och gemenskap? Det är ju utifrån den positionen vi sedan arbetar för Herren. Att leva i Hans närvaro är den första kallelsen som Herren gett oss.

Gud sa till Josua:
”Låt inte denna lagbok (Guds ord) vara skild från din mun, tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas i det du företar dig, och då ska du ha framgång. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty Herren din Gud är med dig vart du än går.”

Gud säger samma sak till oss idag, låt oss hålla fast vid Guds ord och Hans tilltal över våra liv. Hela världen är i desperat behov av människor som hör vad Gud säger och handlar därefter. Jag tror Gud reser upp ett folk i Sverige idag som HÖR och GÖR vad Anden säger till församlingen, jag tror att du som läser det här är en av dessa. Lovprisning är trons starkaste uttryck och vi lovprisar Gud för Hans ord och Hans tilltal till oss. Gå tillbaka till det tilltal du fått över ditt liv, lovprisa Gud för att det är sant och för att det ska gå i fullbordan. Vi har fått en tro som övervinner världen och det är dags att vi använder den i våra liv idag.

Gud välsigne dig i din trosvandring!

Magnus Axelsson

2017-03-14T23:02:41+00:00