Vad har Gud med yogan att göra?

Detta kan vara ett blogginlägg, att studera, lägga på minnet och spara. Yoga är något som mer och mer anses vara en alternativ behandlingsmetod inom sjukvård, men även något som även börjar ta utrymme inom kyrkans värld. Vad är det frågan om och vad är det som händer? Anneli Nilsson reder ut begreppet, samtidigt som hon ger sig ut i hetluften i detta ämne. 

/Eleonora Lahti, Bloggansvarig

_____
Ät inte av trädet…

1 Mos 3:5

______

Jesus höll inget tillbaka. I ett fullkomligt och hänsynslöst passionerat offer uttrycktes Guds kärlek till sin skapelse, människan. Hans mission var att återerövra människans hjärta för tid och evighet – så hon i frihet kunde leva i och i gensvar till sin Faders kärlek.

Och det behövdes, hon blev ju så lätt bedragen och förledd i sitt hjärta.

Gud var beredd att ta både straffet för människans själviskhet och synd, och striden med hennes fiende, bedragaren.

Jesus led djupa kval inför och på Golgata. När hans kropp blev brutalt misshandlad, när blodet rann och spikarna trängde genom hans kropp, var det inte bara en fysisk smärta – spikarna genomborrade även hans ande och själ. Då offret pågick i det fysiska, synliga, fördes en intensiv kamp i det fördolda om människans eviga frihet. Genom kroppslig överlåtelse – och så även själ och ande – blev mänsklighetens fiende till sist besegrad och en för ögat osynlig väg öppnades vidöppen inför Guds tron.

Ande, själ och kropp går inte att separera, de samarbetade vid denna historiens allra största och mäktigaste fritagning.

Tillsammans tar de oss också fortsättningsvis närmare den ende sanne levande Guden, eller bort ifrån honom.

Inget område av mänskligt liv blev åsidosatt den dagen. Allt återlöstes. Det mänskliga upproret byttes mot himlens välsignelser. Guds närvaro och evigt liv blev människans rättighet. Men det fanns ett villkor: helighet.

Ni skall vara heliga, ty jag är helig* – 3 Mos 19

*Avskild för Gud

Trädet i lustgården

I lustgården fanns många vackra träd. ”Ät vad ni vill men inte av kunskapens träd”, sa Gud. Det var inte av snålhet, utan av omsorg. Det fanns så många underbara träd och frukter att njuta av. Bara ett som var fridlyst. Ett prunkande överflöd – och det saknades dem inget.

Men en liten förebrående viskning från en främling gjorde Adam och Eva nyfikna på det förbjudna. – Skulle Gud ha sagt? Varför undanhålla något som verkar ha så många fantastiskt goda egenskaper? Sakta började de ifrågasätta Guds sanna omsorg och till slut åt de av den bedrägliga frukten. Den var ju så vacker, och den smakade himmelskt. Bara fantastiska egenskaper, som det tycktes . Men konsekvensen förödande.

Bruten gemenskap. Förlorad härlighet.

Människorna var kanske lättare att bedra på den tiden. Eller så var de som människor är över lag och frestelsen densamma då som nu.

Naturligtvis handlar kunskapens träd i skapelseberättelsen om syndafallet. Men det representerar också något tidlöst. Det som lockar våra sinnen – vill stjäla vår uppmärksamhet. Som börjar som ett inre resonemang – en strid om vårt förtroende för Gud, en strid om vår överlåtelse. Om självbestämmande eller lydnad.

Världen eller det heliga.

Dessa bedrägliga träd som försöker övertyga oss om främmande lösningar på vår andliga, själsliga och kroppsliga nöd.

Men planterade av någon som inte vill oss djupast sett väl.

Målet för dessa träd är bruten kontakt mellan himmel och människa. Att hindra den levande Gudens planer. Att hindra det sant gudomliga livets flöde på jorden.

           ____________

En grumlig källa

Yogan utger sig för att vara vår tids bästa botemedel. Vägen till välfärdsmänniskans fullständiga lycka. Det ska ge inre ro och hjälpa henne på vägen mot både en vältränad kropp och hälsa.

Den utger sig för att ge liv men dess egentliga mål är något helt annat. Trädet står vid en källa som är förrädiskt grumlig och djup.

När man får medicin på recept följer det med en innehållsdeklaration med varningar, möjliga risker och biverkningar. Men yogan lanseras som århundradets mirakelkur, helt utan dessa.

Det är ett förrädiskt träd som hamnat i vår befriade lustgård.

Många menar sig utöva yoga bara för träningens skull. Men den är för hinduismen det som bönen, ordet och bekännelsen är för den kristne. De hör ihop. Sen kan den packeteras på ett modernare sätt. Men rötterna finns kvar.

En kort innehållsdeklaration.
Yoga är sanskrit och betyder ok, eller att binda ihop. Den är, i sin tusenåriga tradition,

noggrant designad i syfte att göra människan till en boning för Brahman.

Varje rörelse har ett andligt syfte; till att forma själen, atman, till fullständig förening med ”världsalltet”. De vanligaste positionerna är hämtade från antika gudaberättelser i syfte att endera förkroppsliga kraften de berättar om (krigaren och trädet) eller för att ge sig till underkastelse (barnet och död mans rörelse). I en vanlig form av yoga, Kundaliniyoga, menar man att den tvåhövdade ormguden (kundalini) är sovande i nedre delen av ryggen (man delar in kroppen i olika chakra). Genom fysiskt krävande rörelser och djupandning väcks hon stegvis upp till att ge styrka.

De olika positionerna – tillsammans med andning – syftar till att påverka alla organ i kroppen till att komma i harmoni med gudarna. De speciella mantran och fingerrörelser man ofta ser, kopplas till olika funktioner; nerv och känslobanor, i hjärnan. Korrekt gjorda med djup koncentration så blir effekten bättre och ”förvandlingen” går fortare.

Biverkningar. Riskerna med dessa övningar berättar man aldrig om . Till exempel ”Äter man denna medicin gör man det på egen och hög risk. Påverkan på den andliga hälsan ligger i dunkel och är ännu inte utforskad.” Men ett vet vi, Yoga är inte bara fysiskt eller själsligt – man kommer att, till högre eller lägre grad, att bli andligt berörd.

Ofarligt? Eller ett hot mot vår lustgård?

             ____________

En öppen dörr

Hur kan vårt kristna land nu stå vidöppet för något så oerhört främmande?

Kanske vår tids stress och överaktivitet har gjort oss svaga. Vårt inre trängtar efter ro men finner den inte, varken i kyrkan eller hemma. För upptagna för ett blomstrande inre böneliv blir vi offer för dåliga alternativ.

Och gymmen erbjuder detta, lättillgänglig, i en modern form. Och det ger ju trots allt god fysisk träning…

Man sväljer det bara. Och frågar inte ens efter en innehållsdeklaration. —-

Jag tror att vi i västvärlden har haft svårt att ta in att kroppen kan leda oss in i den andliga dimensionen. Vi delar ofta upp ande, kropp och själ i helt åtskilda små bekväma kategorier. Andlighet på söndagen, kroppslig träning på måndag, själen får vila på lördag. Sekulariseringens separata lådor.

Men vår Gud och Skapare är inte sekulariserad svensk. Om vi vill förstå hur människan är skapad bör vi återgå till skrifterna och studera detta utifrån ett hebreiskt perspektiv.

Kropp och själ är så fascinerande nära sammanflätade att de inte går att separera. De samarbetar intimt och nära. Och de påverkar varandra. Kroppens andliga överlåtelse och rörelser har stor betydelse för vårt andliga liv – antagligen långt mer än vi tidigare förstått.

Ja, visst, kroppen har behov av träning, men den har också ett djupare behov av tillbedjan.

De gamla hebreerna visste detta – om det vittnar både gamla testamentet och judisk tradition. Kung David har nedtecknat åtskilliga uppmaningar åt oss att komma inför Gud med rörelser. Och han hade rätt – vår andliga bekännelse och tillhörighet sker inte bara genom ord utan också genom vår kropp. Med böjda knän inför Gud visar vi vår vördnad. En uppsträckt hand och själen bekänner sig till himlen. Himmel och jord möts i det kroppsliga. Och inte bara på söndagen i kyrkan. Varje sekund, varje dag, lever vi till ande, kropp och själ våra liv inför Gud.

Fysiska uttryck finns fortfarande med som en viktig del i den judiska kulturen, men blev utkastat ur kristendomen av ett religiöst beslut år 325. Det ansågs alldeles för världsligt! Förståelsen för kroppens plats i gudslivet försvann och uppenbarelsen halkade efter. Behovet av tillbedjan till ande, kropp och själ blev otillfredsställt.

En dörr lämnades öppen för främmande makter att inta…

Hur kommer det sig att yogan har en sådan dragningskraft på oss? – Den är i grunden tillbedjan – men av fel Gud.

Tillbaka till lustgården

Det är hög tid att befria de fångna och återta det fysiska i herrens lustgård!!

Ät inte av trädet. Gud har något bättre. Vår kropp tillhör Gud lika mycket som vår själ och ande.

Låt oss återta det som han har befriat åt oss med ett så högt pris.

…en helig tillbedjan, tid för stillhet, både i det gemensamma och
hemma.
…fullständig frihet och glädje, genom helhjärtade uttryck och lovprisning

( Och varför inte nya träningsformer helt på kristen grund.)

Heliga, överlåtna och rena – då är härligheten säkerligen på väg. Gud vill möta oss där med himmelens alldeles egen mirakelkur…

Glädje, läkedom och frihet…

och djup och innerlig frid.

 

Gud välsigne er.

/Anneli Nilsson

Dansare, Bachelor in creative arts

2017-07-04T00:23:54+00:00