Nu är det mycket som händer i vårt land! Några jordbävningar (även om de är små är det lite ovanligt), dödsskjutningar och nu alla dessa enorma bränder. För att inte tala om torkan och grundvattnet som sjunker, nödslakt och missväxt…

Marken sörjer…

Kan det vara så att ”församlingen är problemet och församlingen är lösningen”? Läs Magnus Axelssons text, om de troendes ansvar i dessa tider.

/Eleonora Lahti, bloggansvarig


För en tid sedan hade jag förmånen att besöka Sveriges riksdag. Det var första gången för mig och jag tyckte det var imponerande och mäktigt att se hur det såg ut i verkligheten. Många gånger har man på TV sett olika debatter och intervjuer från det stora huset som ligger på Helgeandsholmen mitt i Stockholm. Helgeandsholmen är förmodligen en av Sveriges viktigaste arbetsplats eftersom där bereds ärenden och där fattas beslut som påverkar och formar vårt lands framtid.

När jag gick in i det pampiga riksdagshuset så hörde jag Guds röst tala till mitt hjärta ”var finns sköldarna för landet?”Jag var inte beredd på ett sådant tydligt tilltal, men tilltalet har inte lämnat mig.

Gud vill att vi som är Hans folk ska ta ansvar i bön för vårt land, det handlar om ett förvaltaskap av det vi fått som gåva från Honom. Hur tar vi detta ansvar i bön, hur ska vi be och hur vill Gud att vi ska agera i denna utsatta tid för att vara de sköldar för Sverige som Han vill att vi ska vara?

Bibeln uppmanar oss att ”frimodigt komma fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd när vi behöver hjälp”Heb.4:16. Att be frimodigt om hjälp, om beskydd och välsignelse över Sverige i enlighet med detta ord är en nyckel och är helt avgörande för vårt lands framtid. Vi kan även läsa i Jakobs brev 5:16 att ”Mycket förmår en rättfärdig mans bön när den beds med kraft”.

Sverige ligger i vågskålen på många sätt, vi har ett viktigt riksdagsval den 9 september och många undrar hur framtiden i vårt land kommer att bli? Våra böner och förböner kan forma Sveriges framtid! Om vi förstår den makt vi har fått när vi ber i Jesu namn till Fadern, och om vi på allvar börjar träda in i den auktoritet vi som Guds församling är bärare av, då finns det ett starkt hopp om en ljus framtid för Sverige. Men om vi inte träder upp i gapet för Sverige med våra böner, vem ska då göra det? Vi måste vakna upp och fråga oss vilket Sverige vill vi ha om 30 år, och en ännu viktigare fråga att ställa är, vilket Sverige vill Gudha om 30 år? Det är dags att söka Herrens ansikte och Hans syfte med vårt land mer än någonsin, det är dags att i våra böner ta tag i alla Guds löften som finns i Hans ord och genom tro bereda vägen för att Guds vilja ska få ske med Sverige.

Är vi beredda att ta ansvar för vårt lands framtid, eller sitter vi still i båten och överlåter ansvaret för landet till politikerna? Nej, du och jag och våra gemensamma böner kan få vara med och påverka Sveriges framtid. Låt oss sätta vår tro och vårt hopp till Herren som har skapat himmel och jord och låt oss ställa oss på det ord som står i 2 Krönikeboken 7:14 ”och om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn då ödmjukar sig och ber till mig, söker mig och vänder om från sina onda vägar, SKA JAG LYSSNA TILL DEM FRÅN HIMLEN OCH FÖRLÅTA DERAS SYNDER OCH BOTA DERAS LAND”Jag tror att detta löfte gäller idag för oss som bor i Sverige, jag håller fast vid detta löfte och jag vill uppmuntra dig att göra det också. Måtte inte Gud säga samma sak till oss som Han sa till Israels folk genom profeten Hosea, ”Deras dryckenskap är omåttlig, hejdlöst bedriver de sin otukt. De som skulle vara landets sköldar älskar vad skamligt är” Hos 4:18

Gud välsigne dig i din viktiga bönetjänst!

Magnus Axelsson 

Göteborg