Vi är kallade att driva undan mörkret i vårt land

Sverige har förändrats på många olika sätt och på många olika områden. Olika krafter vill styra landet på sitt sätt och åt sitt håll. Mitt i allt detta har vår Gud en plan för landet – och i den kan vi få vara en del. Magnus Axelsson skriver i vår blogg ett högaktuellt inlägg för alla sångare, musiker, pastorer, präster och ALLA andra i Guds familj. 

/Eleonora Lahti, bloggansvarig

Birgitta Yavari-Ilans bild

”Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart” är en sång som de flesta som gått i söndagsskolan fått lära sig. Faktum är att den sången inte bara är en gullig och trallvänlig barnsång utan innebörden i sången är verkligen djup och bygger på skriftens ord. Bibeln säger ”Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det” (Joh 1:5). ”Och detta är det budskap som vi har hört från Honom, och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus, och att inget mörker finns i Honom” (1 Joh 1:5). ”Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk Guds eget folk, för att ni ska förkunna Hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus”(I Pet 2:9).
Vi är Guds eget heliga folk, vi är Hans församling och Herren vill använda oss för att proklamera sin mångfaldiga visdom för furstarna och väldigheterna i den himmelska världen (Ef [3:10]). Herren håller på att upprätta ett folk i vårt land som kan och vill gå in i dessa viktiga uppdrag i denna tid.
För att kunna utföra vår kallelse att vara ljus i mörkret behöver vi apostolisk och profetisk smörjelse över våra liv och tjänster, vad menar jag med det? Jo, det apostoliska röjer undan sådant som inte är från Gud och etablerar Guds rike ibland oss, och det profetiska talar utifrån Guds hjärta om vad vi ska prioritera och vilken väg vi ska gå. Vi behöver den apostoliska och profetiska smörjelsen över både förkunnelse, lovsång och förbön, ja i allt vad vi gör. Det handlar om en medvetenhet om vilka vi är och vad vi har för uppdrag.
Att lära av historien är viktigt, men att kunna tolka den tid vi lever i och förhålla oss till den är minst lika viktigt för att vi ska kunna fullborda vårt uppdrag, och det är här den profetiska insikten behövs. Det står om de män från Isaskar som anslöt sig till David att de ”väl kunde tolka tidens tecken och insåg vad Israel borde göra” (1 Krön [12:32]).
När jag ber för Sverige upplever jag att den andemakt som var verksam i Ahabs hustru Isebel har fått utbreda sig i vårt land (1 Kon 16-18). Kanske detta har skett därför att det har saknats bönetjänster som stått på murarna runt landet. Isebel motarbetade Herrens profeter och försökte utrota dem ur landet, hon dödade många men lyckades inte döda alla eftersom Obadja som ”dyrkade Herren med stor iver” hade gömt undan 100 profeter och räddat dem från döden (1 Kon 18:3-4). När profetrösterna tystnar talar inte Gud, när Gud inte talar är det ingen som hör, när det inte är någon som hör, är det ingen som gör. När ingen gör något får mörkret makt och Guds rike lider nederlag. Vi har sett att profetröster alltför många gånger av olika anledningar tystnat i Sverige. MEN DET VÄNDER NU, HERREN KOMMER MED EN PROFETISK VÅG ÖVER LANDET OCH UPPRÄTTAR SITT FOLK. HAN LÅTER OSS BLI UPPFYLLDA AV SIN VISION FÖR SVERIGE OCH HAN LÅTER OSS HÖRA DET SOM SÄGS I NÄRHETEN AV HANS TRON.
Vare sig du är musiker, lovsångledare, konstnär eller artist. Om du är pastor, präst eller som jag en vanlig arbetare som älskar Gud av hela mitt hjärta, låt oss söka efter Herrens närvaro i våra liv. Låt oss bli uppfyllda av det som ligger på Guds hjärta för Sverige och låt oss manifestera himlen där vi går fram. ”Må hoppets Gud uppfylla er med ALL glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den Helige andes kraft” (Rom [15:13]).
Var rikligt välsignad!

Magnus Axelsson

2017-06-10T10:25:37+00:00