”Tidstecken visar att Jesus är nära. Snart kommer Jesus igen.” Det är en strof från en sång som ofta sjöngs i kyrkor och kapell för många år sedan. Och nu är det ännu närmare! I dessa tider behövs ledare, profeter och de som förstår att tyda tidens tecken för Sverige. Ett böneliv inför Guds ansikte, öppnar den förståelse och vägledning som vi såväl behöver. Läs Magnus Axelssons inlägg i ämnet.

/Eleonora Lahti, Bloggansvarig


Många tecken visar på att vi lever i den yttersta tiden och att Jesus snart kommer tillbaka. Jesu tillkommelse är något vi verkligen ser fram emot och bibeln profeterar om Hans återkomst på många ställen. Vi är ett profetiskt folk eftersom vi har framtiden för oss, och det mest fantastiska med att vara ett Guds barn är att vi inte behöver frukta för framtiden utan vi kan leva i tro, hopp och kärlek och veta att Han håller allt i sina mäktiga händer.
Gud har genom den bibliska historien alltid talat till sitt folk och verkat genom sina tjänare profeterna.
”I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son” Heb 1:1
”Sannerligen, Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna” Amos 3:7.
När kungen i Juda befann sig i strid, ställde han frågan ”finns det ingen Herrens profet här så att vi kan fråga Herren genom honom” 2 Kon 3:11.
Gud är god och Han vill oss bara väl. I syfte att leda och beskydda oss talar han till oss i sin kärlek. Att som enskild person, familj, församling, stad och land kunna navigera fram i dagens snårskog kräver profetisk klarhet, insikt och medvetenhet. Om vi tar till oss och lyssnar till profetisk vägledning då finns det löften om att det ska gå oss väl.
För att vi som troende ska kunna vandra nära Herren tror jag vi behöver profeter. Behovet av profetisk vägledning har aldrig har varit större än nu och vi behöver be fram många profetiska röster i landet som kan tala till oss om det som Herren har på sitt hjärta. Inte bara för den tid vi lever i nu, utan också för den tid vi är på väg in i. Vi behöver också be fram Guds tjänare som kan agera som samhällsprofeter, som i frimodighet kan tala till landets ledning om vilken väg som är den bästa för Sverige. Tjänare som inte låter sig köpas, eller är snabba till kompromiss, utan tjänare som fruktar Gud mer än människor.
Jag tror att Gud har ett syfte för vårt land, jag tror att Guds församling har en kallelse att genom våra böner påverka vart Sverige är på väg, och för att detta ska kunna ske behöver vi överlåta oss till bönetjänsten. Vårt lands framtid formas i din och min egen bönekammare där vi böjer våra knän och gråter i bön för Sverige, ingen väckelse ytan tårar. Vårt lands framtid formas också när vi tillsammans reser upp bönealtaren på de platser där vi bor. Gud vill ge oss tro för Sverige, Gud vill ge oss hopp för Sverige, och Gud vill ge oss kärlek till Sverige, och våra hjärtan uppfylls av detta när vi ber för Sverige.
Men då frågar vi oss, vad är Guds vilja för vårt land? Det är här den profetiska tjänsten behövs. Vi behöver profeter som står inför Gud med sina liv och hör vad Guds ande säger till Sverige. Vi behöver profeter som inte bara profeterar om vad som är Guds vilja för Sverige, utan som också leder Sverige in i Guds planer. Detta är vårt rop och detta är vår bön.
Bibeln berättar om Davids hjältar och i 1 Krönikeboken 12:32 står det att ”Av Isaskars söner kom män som väl förstod tidstecknen och insåg vad Israel borde göra”. Av de som anslöt sig till David var det flera hundra personer som hade denna profetiska förmåga att tyda tidens tecken. Vi är i stort behov av att Gud reser upp människor som har samma gåvor som Davids hjältar. Vi behöver förstå och inse vad vi bör göra i Sverige idag. I 2 Krönikeboken 20:20 står det ”Förtrösta på Herren er Gud så har ni ett säkert fäste, lita på Hans profeter så skall det gå er väl” Detta ord kom till Guds folk i en mycket utsatt situation men när de handlade på detta ord, så visade Gud sin trofasthet och det blev en stor seger över fienden!
Vi älskar att lyssna till herdar och lärare, få omsorg och uppmuntran och precis så ska det vara i Guds rike, men profettjänsten behövs också i landet. Den kan ofta uppfattas som obekväm och ej politiskt korrekt men vi behöver den mer än någonsin. Ja, vi känner alla till att det begåtts misstag genom historien och visst har det ibland profeterats fel, men dessa misstag får inte leda till att vi avskaffar profetämbetet, för då går det illa.
Profetior och profetiska uttalanden ska prövas. Om de inte leder till uppmuntran, förmaning och tröst och inte är i samklang med Guds ord kan man förstå att de inte är trovärdiga. Om vi är fyllda med Guds ande kommer vi att kunna avgöra om det som framförs är i enlighet med Guds vilja, eller inte. Låt oss också komma ihåg att profetians ande är Jesu vittnesbörd, all sann profetia vittnar alltså om vem Jesus är.
Till alla ni som predikar, spelar, sjunger eller leder lovsång, släpp fram den profetiska smörjelsen som talar om Jesu återkomst och som vittnar om vem Han är. Jesus kommer snart.

Magnus Axelsson

Göteborg